Ağaçların ve ahşap ürünlerin özgün bir karbon depolamada yetenekleri vardır. Ağaçlar fotosentez ile CO2 alır ve bunu oksijene çevirerek bize verirler. 1 kg kereste üretmek için bir ağaç 1.47 kg

Share

Bir ürünün yaşam döngüsünün değerlendirilmesi, o ürünün hammaddesinin nereden geldiği, nasıl üretildiği, kullanım süresi dolduğunda nasıl yok edileceği ya da tekrar kullanılacağını hesaplamaktır. Kısaca üç aşamadır: Üretim Aşaması: Topraktan çıkarılmasında

Share

Doğa kişinin dikkatini yenileyip artırırken, şehir bu kapasiteyi azaltır. Pozitif psikolojinin iş yerlerinde ve günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu dikkate alırsak, doğanın problemlerimizi çözmeye yardımı olup olmadığını araştırmanın ne

Share
Dünyaya Bir İyilik Yapalım

Dünyanın ısısı, sistemimize güneşten gelen enerjinin oranıyla uzaya yansıtılan ve salınan enerji arasındaki dengeye bağlıdır. Doğal sera gazı etkisi gazların atmosferde ısıyı absorb edip tutmasıdır, canlılar için yaşamsal öneme haizdir.

Share
Ahşabın Faydaları

Ahşabın insan üzerindeki etkisi bir çok ülkede araştırıldı. Dr. Wallenius’u bu konuda hazırladığı rapora göre, Norveç, Japonya, Kanada ve Avustrya’da yapılan araştırmalara göre ahşap kişnin duygusal durumu üzerinde pozitif bir

Share
Ahşabın insan bedeni ve zihnine etkileri

Antik kökenleri olmasına ve Taş Devrinden önce de kullanılmasına rağmen ahşap son zamanlarda bir yeniden canlanma yaşamaktadır. Bunun en önemli sebebi sağlık ve mutluluk üzerindeki, doğaya benzer etkisinin keşfidir. Ahşap

Share