Ağaçların ve ahşap ürünlerin özgün bir karbon depolamada yetenekleri vardır. Ağaçlar fotosentez ile CO2 alır ve bunu oksijene çevirerek bize verirler. 1 kg kereste üretmek için bir ağaç 1.47 kg

Share
Dünyaya Bir İyilik Yapalım

Dünyanın ısısı, sistemimize güneşten gelen enerjinin oranıyla uzaya yansıtılan ve salınan enerji arasındaki dengeye bağlıdır. Doğal sera gazı etkisi gazların atmosferde ısıyı absorb edip tutmasıdır, canlılar için yaşamsal öneme haizdir.

Share
Ahşabın insan bedeni ve zihnine etkileri

Antik kökenleri olmasına ve Taş Devrinden önce de kullanılmasına rağmen ahşap son zamanlarda bir yeniden canlanma yaşamaktadır. Bunun en önemli sebebi sağlık ve mutluluk üzerindeki, doğaya benzer etkisinin keşfidir. Ahşap

Share